Standpunten

Standpunten

Coalitieakkoord 2019-2023.

In 12 paragrafen weerspiegelt dit akkoord op hoofdlijnen de bestuurlijke ambities en onze accenten. Het toont onze identiteit en de strategische waarden die we als dagelijks bestuur willen hanteren in onze werkwijze, bij het maken van onze afwegingen en in onze besluitvorming.

Onze missie:
wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende water voor
boeren en bedrijven, voor schoon water in de stad en de natuur. Samen met onze
partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het
gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Coalitieakkoord Waterschap Drents Overijsselse Delta