Het begin van wijsheid

20210708 - Wijsheid.jpgzaterdag 10 juli 2021 11:16

De laatste ab vergadering, juni 2020, hebben we met elkaar gepraat over de plannen voor 2022-2025.

Dat deden we aan de hand van de zgn begrotingsbrief. Die beschouwing ben ik namens de ChristenUnie begonnen met het citeren van Spreuken 4: 7 
‘het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, (en) aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt (NBV)’

Wij vinden het wijs dat het waterschap haar taken doet in het besef van een snel veranderende maatschappelijke omgeving. Dat heeft invloed op de manier waarop je die taken doet. Klimaatverandering, waterschaarste en nieuwe stoffen, daar dienen we op in te spelen. In stad, dorp en op het platteland.
Een paar voorbeelden wil ik hier noemen. Ze staan uitgebreid beschreven op de website van het waterschap.

Met Drents proefproject duurzame bollenteelt in de praktijk ervaring opdoen | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)

Onderzoek: wc-papiervezels uit rioolslib filteren voor hergebruik als nieuwe grondstof | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)

Verder kun je ook via  Waterschap Drents Overijsselse Delta (@WDODelta) / Twitter op de hoogte blijven van wat WDOD zoal doet: Waterschap DrentsOverijsselseDelta verbindt wonen, werken en recreëren met water. Aanbevolen1

Tot slot, nog een leuk filmpje over onze Waterbazen: https://youtu.be/vOWcqWYjpSw

« Terug

Reacties op 'Het begin van wijsheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.